Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Aktualności

Publikacja wyników I-go półrocza 2015 r. 2015-08-27

444 mln złotych przychodów, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku, sześciokrotne zwiększenie przychodów w Norwegii oraz 50% wzrost zysku netto to rezultaty Torpol S.A. w pierwszym półroczu 2015 r. Spółka podsumowała pierwszy rok na Giełdzie Papierów Wartościowych udaną emisją obligacji o wartości 40 mln złotych oraz nowymi limitami gwarancyjnymi w wysokości 280 mln zł. Emisja obligacji pozwoliła także poprawić warunki finansowania przed oczekiwanymi przetargami na modernizację infrastruktury w Polsce i Norwegii.

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.

więcej
więcej