Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Aktualności

Emisja obligacji 2015-07-30

Rok po udanym debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Torpol S.A., lider polskiego sektora inwestycji kolejowych i tramwajowych, wyemituje 3-letnie obligacje o łącznej wartości 40 mln zł. Środki pozyskane z emisji pozwolą na zwolnienie limitów bankowych i lepsze przygotowanie pod nadchodzące duże projekty z nowej perspektywy. Emisja obejmie 40.000 sztuk obligacji niezabezpieczonych, z 36-miesięcznym terminem wykupu. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.

więcej
więcej