Slajd numer 1

Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Aktualności

Wyniki I-go półrocza 2014 r. 2014-08-27

W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa Torpol zwiększyła sprzedaż o ponad 30 proc., wskaźnik EBITDA wzrósł ponad czterokrotnie, Grupa wykazała także zysk netto wobec straty po sześciu miesiącach minionego roku. Zarząd Torpol S.A. podtrzymuje prognozę finansową na 2014 rok oraz informuje o podpisaniu listu intencyjnego z PKP PLK w sprawie dwutorowego zamknięcia na linii Rail Baltica, co znacznie przyspieszy realizację robót budowlanych.

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.

więcej
więcej