Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Aktualności

Informacja dotycząca dywidendy za rok obrotowy 2014 2015-06-10

W związku z Uchwałą nr 7 w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez TORPOL S.A. w roku obrotowym 2014 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 9 czerwca 2015 r. prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą zatwierdzonego dnia dywidendy i terminów jej wypłaty.

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.

więcej
więcej