Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Aktualności

Publikacja raportu kwartalnego 2014-11-14

Po trzech kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa Torpol odnotowała 406 mln złotych przychodów, co stanowi wzrost o 42,5 proc. w porównaniu do podobnego okresu w roku poprzednim.

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.

więcej
więcej