Slajd numer 1

Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Aktualności

Budujemy linię tramwajową w Olsztynie 2014-09-19

W dniu dzisiejszym została zawarta umowa z Gminą Olsztyn, której przedmiotem jest projekt „Budowy linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudową skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej - w zakresie odcinka "C" obejmującego ul. Żołnierską, ul. Kościuszki, Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Dworcową i ul. Towarową”

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.

więcej
więcej