Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

więcej

Aktualności

Publikacja wyników roku 2017 2018-03-26

Pomimo zanotowania gorszych wyników finansowych, Grupa Torpol zamknęła miniony rok portfelem zamówień na poziomie ponad 3,0 mld zł netto bez udziału konsorcjantów. Spółka ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju do 2020 roku. Planuje zdecydowany wzrost sprzedaży już w tym roku oraz inwestycje na poziomie ponad 23 mln zł netto.

więcej

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.