Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych...

więcej

Aktualności

Zawarcie ugody związanej z postępowaniem w sprawie pozwu złożonego przez konsorcjum w związku z przedłużeniem terminu budowy Dworca Nowa Łódź Fabryczna 2016-11-17

W dniu dzisiejszym doszło do zawarcia ugody pomiędzy konsorcjum w składzie TORPOL S.A., Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. a Zamawiającym w składzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. na podstawie, której Zamawiający zapłacą na rzecz Konsorcjum łącznie kwotę brutto w wysokości 63,315 mln zł tytułem dodatkowej zapłaty należnej Konsorcjum w związku z przedłużeniem do końca sierpnia 2016 r. realizacji budowy Dworca Nowa Łódź Fabryczna.

więcej

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.