Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

więcej

Aktualności

Oferta TORPOL S.A. najkorzystniejsza na przetargu dotyczącym zaprojektowania i wykonania robót na linii kolejowej 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe Towarowy 2016-09-01

W dniu dzisiejszym PKP PLK S.A. poinformowało o wyborze jako najkorzystniejszej oferty TORPOL S.A. w przetargu dotyczącym zaprojektowania i wykonania robót pn. „ Prace na linii kolejowej 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe w celu przygotowania trasy objazdowej dla projektu POIiŚ 7.1-73. Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

więcej

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.