logo-prawe

Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

więcej

Aktualności

Publikacja półrocznych wyników finansowych TORPOL S.A. oraz GK TORPOL 2018-09-06

W minionym półroczu Torpol wypracował 545,6 mln zł skonsolidowanych przychodów. EBIT grupy wyniósł -4,7 mln zł (-10,3 mln zł w ub. r.), EBITDA 3,5 mln zł (-2,2 mln zł w ub. r.), a zysk netto -5,9 mln zł (-11,2 mln zł w ub. r.).

więcej

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.