Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

więcej

Aktualności

Otwarcie ofert w przetragu Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy 2016-07-13

Oferta TORPOL S.A. uzyskała najwyższą ocenę spośród dziewięciu złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze-Katowice-Kraków" Wartość złożonej oferty wynosi 247,4 mln zł netto tj. 304,3 mln zł brutto. Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowiła całkowita cena brutto (waga 95%) oraz okres gwarancji (waga 5%).

więcej

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.