Aktualności

Torpol podpisał umowę z Grupą Tauron na 367,28 mln zł
2017-12-07

Spółka z Grupy Tauron, Nowe Jaworzno Grupa Tauron, podpisała z Torpolem umowę o wartości 367,28 mln zł netto (451,75 mln zł brutto) na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym w Elektrowni Jaworzno III.

Czytaj dalej...

Torpol z backlogiem wartym niemal 3,4 mld zł netto
2017-11-22

Po pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa Torpol zbudowała rekordowy portfel zamówień warty ponad 3,4 mld zł netto. Mimo spadku sprzedaży i ujemnego wyniku netto Zarząd liczy na skokowy wzrost przychodów i zysku w następnym roku.

Czytaj dalej...

Zawarcie umowy na realizację modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Trzebinia–Krzeszowice
2017-10-02

Dnia 2 października 2017 r. zawarta została pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) a TORPOL S.A. (Lider konsorcium) umowa, której przedmiotem jest realizacja robót budowlanych w ramach przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia–Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, Etap IIB” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF). 

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na realizacje projektu
2017-09-25

Dnia 25 września 2017 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.1-18 "Poprawa przepus towości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I".

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka
2017-09-21

W dniu dzisiejszym zawarta została pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) oraz TORPOL S.A. umowa, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia częściowego nr 1 pn. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa - Czeremcha – Hajnówka" w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka". 2. "Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)". 3. "Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka".

Czytaj dalej...

Torpol z historycznie rekordowym backlogiem ponad 3 mld zł po I półroczu 2017 r.
2017-09-05

Przychody Grupy Kapitałowej Torpol w I półroczu 2017 roku ukształtowały się na poziomie 212,9 mln zł (-36,7% r/r), EBIT Grupy wyniósł -9,7 mln zł (-14,2 mln zł r/r), a strata netto -11,2 mln zł (-13,7 mln zł r/r). Portfel zamówień Grupy jest na rekordowym poziomie ponad 3 mld zł.

Czytaj dalej...

Torpol powiększył swój backlog o 430 mln zł netto - podpisanie trzech kolejnych umów na realizację prac budowlanych
2017-08-28

W dniu dzisiejszym Torpol podpisał z PKP PLK S.A. trzy kontrakty o łącznej wartości 430 mln zł netto, tj. 528 mln zł brutto. Portfel zamówień Grupy aktualnie przekracza 3 mld zł netto.

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii nr 281 na odcinku Grabowo Wielkie - granica IZ
2017-08-04

Dnia 4 sierpnia 2017 TORPOL S.A. zawarł z PKP PLK S.A. umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor nr 1 na odcinku Grabowno Wielkie – granica IZ w ramach zadania pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno".

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na realizację prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów
2017-07-21

Dnia 21 lipca 2017 roku TORPOL S.A. zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.2-7 "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów" wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej.

Czytaj dalej...

Złożenie najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację prac budowlanych w ramach modernizacji linii nr 133 na odcinku Trzebinia - Krzeszowice
2017-07-14

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r. powziął informację, że oferta złożona przez niego działającego jako pełnomocnik (lider konsorcjum) i spółkę BUDIMEX S.A. w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest „Realizacja robót budowlanych w ramach przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) przedstawia najkorzystniejszy dla Inwestora bilans kryteriów ceny, czasu realizacji i okresów gwarancji.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)
2017-07-07

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 7 lipca 2017 r. powziął informację o złożeniu najkorzystniejszej oferty w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia częściowego nr 2 pn. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)” w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”. 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”. 3. „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn
2017-06-29

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. powziął informację o złożeniu przez konsorcjum firm w składzie TORPOL S.A. jako lider oraz „Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor” sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk
2017-06-23

Dnia 23 czerwca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o wyborze oferty TORPOL S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka
2017-06-22

Dnia 22 czerwca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o wyborze oferty TORPOL S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na liniach kolejowych nr 281 i 766
2017-06-12

W dniu 12 czerwca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o wyborze oferty TORPOL S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor nr 1 na odcinku Grabowno Wielkie – granica IZ w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej poprawy przepustowości linii E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki
2017-06-09

W dniu 9 czerwca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonał wyboru oferty złożonej przez TORPOL S.A. w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.1-18 "Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I".

Czytaj dalej...

Przedterminowy wykup obligacji serii A
2017-05-29

W dniu 29 maja 2017 r. Zarząd TORPOL S.A. podjął decyzję o zamiarze dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii A na żądanie Emitenta. Przedmiotem przedterminowego wykupu będą wszystkie tj. 40.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł (Obligacje). Obligacje zostaną wykupione zgodnie z punktem 10.1 Warunków Emisji Obligacji serii A (WEO). Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 30 lipca 2015 r., a pierwotny termin wykupu obligacji został wyznaczony na 6 sierpnia 2018 r.

Czytaj dalej...

Publikacja wyników finasowych pierwszego kwartału 2017 r.
2017-05-23

Pierwszy kwartał 2017 r. był dla Grupy Torpol okresem bardzo intensywnych działań związanych z budową portfela zamówień oraz realizacją końcowej fazy wartego 1,3 mld zł netto projektu E75 Rail Baltica. W tym roku złożono też 30 ofert o łącznej wartości 8,1 mld zł netto, pozyskując zamówieniaza ponad 1,27 mld zł netto.

Czytaj dalej...

PKP PLK wybrały ofertę Torpolu o wartości 233,7 mln zł brutto
2017-05-10

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały ofertę Torpolu jako najkorzystniejszą spośród czterech złożonych w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.2-7 "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów" wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej. Cena oferty złożonej przez Torpol wynosi 190,0 mln zł netto, czyli 233,7 mln zł brutto.

Czytaj dalej...

Torpol podpisał kolejny duży kontrakt na przebudowę linii kolejowej E59
2017-05-05

TORPOL S.A. podpisał dziś z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontrakt o wartości niemal 400 mln zł netto (486 mln zł brutto). Przedmiotem umowy jest „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno – Czempiń” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Czytaj dalej...

Torpol Norge AS pozyskuje kolejny kontrakt kolejowy w Norwegii
2017-03-31

Bane NOR SF (Norweskie Koleje Państwowe) wybrały ofertę spółki zależnej Torpolu na budowę projektu o nazwie „Djupvik krysninsspor”, zlokalizowanego blisko miejscowości Narvik. Wartość zamówienia wynosi 51,8 mln NOK netto (64,8 mln NOK brutto), co odpowiada niemal 24 mln zł netto (tj. 30 mln zł brutto). Prace mają potrwać od 15 maja do 28 sierpnia 2017 r.

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na modernizację linii Warszawa – Poznań
2017-03-30

W dniu dzisiejszym, pomiędzy PKP PLK S.A. a Torpol S.A., zawarta została umowa dotycząca realizacji robót budowlanych na linii kolejowej Warszawa – Poznań w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz”. Kontrakt realizowany będzie w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF), a jego wartość wynosi 1.030,4 mln zł brutto.

Czytaj dalej...

Publikacja wyników finansowych Grupy Torpol za 2016 rok
2017-03-23

Grupa Torpol ma w portfelu zamówień ponad 0,4 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, a w najbliższym czasie przewidywane jest podpisanie ofert, które w I kwartale 2017 r. zostały uznane za najkorzystniejsze, o łącznej wartości ponad 1,23 mld zł netto. Stawia to Torpol na pozycji jednej z najaktywniejszych spółek na rynku przetargów kolejowych. Łącznie portfel zamówień przekracza 1,64 mld zł netto. Skonsolidowane obroty Grupy Torpol w 2016 r. przekroczyły 770 mln zł, EBITDA wyniosła 32,4 mln zł, a zysk netto 10,1 mln zł.

Czytaj dalej...

Oferta TORPOL S.A. wybrana najkorzystniejszą w przetargu dotyczącym modernizacji linii kolejowej E59 odcinek Leszno - Czempiń
2017-03-11

Oferta TORPOL S.A. okazała się najkorzystniejszą spośród pięciu złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek Leszno – Czempiń” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Czytaj dalej...

Oferta Torpolu o wartości 1 mld zł brutto wybrana przez PKP PLK S.A.
2017-02-10

W czwartek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrała ofertę Torpolu jako najkorzystniejszą w jednym z największych przetargów organizowanych w ostatnim czasie. Oferta, której wartość wynosi niemal 840 mln zł netto (ponad 1.030 mln zł brutto), dotyczy wykonania robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa –Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec – Kiekrz
2017-02-07

W dniu dzisiejszym spółka podpisała natomiast umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec – Kiekrz w torze nr 2 od km 3,300 do km 4,500; od km 9,000 do km 13,353; od km 14,635 do km 19,330 oraz budynku nastawni na stacji Poznań Piątkowo w ramach Projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz”. Wartość inwestycji, której przedmiotem jest rewitalizacja linii kolejowej, wyniesie 17,3 mln zł netto (ok. 21,3 mln zł brutto), a termin zakończenia prac ustalono na 20 października 2017 r.

Czytaj dalej...

Otwarcie ofert na przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek– Runowo Pomorskie”
2017-01-27

Cena oferty TORPOL S.A. okazała się najniższą spośród siedmiu złożonych w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie”. Wartość złożonej oferty wynosi 121,7 mln zł netto. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „projektuj i buduj” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie”.

Czytaj dalej...

Otwarcie przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno – Czempiń
2017-01-23

Cena oferty TORPOL S.A. okazała się najniższą spośród pięciu złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno – Czempiń” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Czytaj dalej...