Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych
2018-08-07

Rada Nadzorcza TORPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie § 18 pkt VI Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych Spółki TORPOL Spółka Akcyjna.

Czytaj dalej...

Pierwszy etap prac na linii E20 na ukończeniu
2018-07-10

Pierwszy etap modernizacji linii kolejowej E20 w obrębie LCS Konin wchodzi właśnie w finalną fazę, dzięki czemu w połowie lipca br. wznowiona zostanie komunikacja kolejowa pomiędzy Sokołowem Wrzesińskim a Koninem. Olbrzymie zaangażowanie wykonawcy robót TORPOL S.A. oraz współpraca z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu umożliwi przywrócenie ruchu, co ułatwi życie pasażerom którzy do tej pory korzystali z autobusowej komunikacji zastępczej.

Czytaj dalej...

Trzykrotny wzrost skali działalności Grupy Torpol. Wyniki zgodne z oczekiwaniami
2018-05-15

Według wstępnych wyników finansowych za I kw. 2018 r. przychody Grupy Torpol wzrosły rdr ponad 230 proc. do 212,2 mln zł a zysk brutto na sprzedaży o prawie 15 proc. rdr do 3,1 mln zł. Zarząd Torpolu podtrzymuje zapowiedzi, iż obecny portfel zamówień w wysokości ponad 2,8 mld zł pozwoli na znaczny wzrost skali działalności w najbliższych latach, natomiast posiadana rentowność portfela zamówień na sprzedaży brutto pozwoli na osiągnięcie wymiernych zysków finansowych. Strata netto wyniosła 4 mln zł i jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Czytaj dalej...

Publikacja wyników roku 2017
2018-03-26

Pomimo zanotowania gorszych wyników finansowych, Grupa Torpol zamknęła miniony rok portfelem zamówień na poziomie ponad 3,0 mld zł netto bez udziału konsorcjantów. Spółka ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju do 2020 roku. Planuje zdecydowany wzrost sprzedaży już w tym roku oraz inwestycje na poziomie ponad 23 mln zł netto.

Czytaj dalej...

TORPOL wśród laureatów Orłów Wprost
2018-03-20

W dniu wczorajszym, w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia III edycji Orłów Wprost dla regionu wielkopolskiego. TORPOL został wyróżniony dyplomem w kategorii przedsiębiorstwa, które osiągnęło największy zysk netto z ostatnich 3 lat. Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Wiceprezes Tomasz Krupiński. Orły Tygodnika „Wprost” organizowane są pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj dalej...

Zapraszamy na Targi Pracy
2018-03-08

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas 22 Targów Pracy Politechniki Poznańskiej organizowanych przez Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej.

Czytaj dalej...

Torpol podpisał umowę z Grupą Tauron na 367,28 mln zł
2017-12-07

Spółka z Grupy Tauron, Nowe Jaworzno Grupa Tauron, podpisała z Torpolem umowę o wartości 367,28 mln zł netto (451,75 mln zł brutto) na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym w Elektrowni Jaworzno III.

Czytaj dalej...

Torpol z backlogiem wartym niemal 3,4 mld zł netto
2017-11-22

Po pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa Torpol zbudowała rekordowy portfel zamówień warty ponad 3,4 mld zł netto. Mimo spadku sprzedaży i ujemnego wyniku netto Zarząd liczy na skokowy wzrost przychodów i zysku w następnym roku.

Czytaj dalej...

Zawarcie umowy na realizację modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Trzebinia–Krzeszowice
2017-10-02

Dnia 2 października 2017 r. zawarta została pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) a TORPOL S.A. (Lider konsorcium) umowa, której przedmiotem jest realizacja robót budowlanych w ramach przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia–Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, Etap IIB” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF). 

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na realizacje projektu
2017-09-25

Dnia 25 września 2017 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.1-18 "Poprawa przepus towości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I".

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka
2017-09-21

W dniu dzisiejszym zawarta została pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) oraz TORPOL S.A. umowa, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia częściowego nr 1 pn. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa - Czeremcha – Hajnówka" w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka". 2. "Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)". 3. "Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka".

Czytaj dalej...

Torpol z historycznie rekordowym backlogiem ponad 3 mld zł po I półroczu 2017 r.
2017-09-05

Przychody Grupy Kapitałowej Torpol w I półroczu 2017 roku ukształtowały się na poziomie 212,9 mln zł (-36,7% r/r), EBIT Grupy wyniósł -9,7 mln zł (-14,2 mln zł r/r), a strata netto -11,2 mln zł (-13,7 mln zł r/r). Portfel zamówień Grupy jest na rekordowym poziomie ponad 3 mld zł.

Czytaj dalej...

Torpol powiększył swój backlog o 430 mln zł netto - podpisanie trzech kolejnych umów na realizację prac budowlanych
2017-08-28

W dniu dzisiejszym Torpol podpisał z PKP PLK S.A. trzy kontrakty o łącznej wartości 430 mln zł netto, tj. 528 mln zł brutto. Portfel zamówień Grupy aktualnie przekracza 3 mld zł netto.

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii nr 281 na odcinku Grabowo Wielkie - granica IZ
2017-08-04

Dnia 4 sierpnia 2017 TORPOL S.A. zawarł z PKP PLK S.A. umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor nr 1 na odcinku Grabowno Wielkie – granica IZ w ramach zadania pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno".

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na realizację prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów
2017-07-21

Dnia 21 lipca 2017 roku TORPOL S.A. zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.2-7 "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów" wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej.

Czytaj dalej...

Złożenie najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację prac budowlanych w ramach modernizacji linii nr 133 na odcinku Trzebinia - Krzeszowice
2017-07-14

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r. powziął informację, że oferta złożona przez niego działającego jako pełnomocnik (lider konsorcjum) i spółkę BUDIMEX S.A. w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest „Realizacja robót budowlanych w ramach przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) przedstawia najkorzystniejszy dla Inwestora bilans kryteriów ceny, czasu realizacji i okresów gwarancji.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)
2017-07-07

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 7 lipca 2017 r. powziął informację o złożeniu najkorzystniejszej oferty w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia częściowego nr 2 pn. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)” w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”. 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”. 3. „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn
2017-06-29

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. powziął informację o złożeniu przez konsorcjum firm w składzie TORPOL S.A. jako lider oraz „Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor” sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk
2017-06-23

Dnia 23 czerwca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o wyborze oferty TORPOL S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka
2017-06-22

Dnia 22 czerwca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o wyborze oferty TORPOL S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na liniach kolejowych nr 281 i 766
2017-06-12

W dniu 12 czerwca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o wyborze oferty TORPOL S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor nr 1 na odcinku Grabowno Wielkie – granica IZ w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno”.

Czytaj dalej...

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej poprawy przepustowości linii E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki
2017-06-09

W dniu 9 czerwca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonał wyboru oferty złożonej przez TORPOL S.A. w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.1-18 "Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I".

Czytaj dalej...