Dane kontaktowe

TORPOL S.A.
ul.Mogileńska 10G
61-052 Poznań


tel. +48 61 87 82 700
fax +48 61 87 82 790

NIP 972-09-59-445
REGON 639691564
KRS 0000407013

Kapitał zakładowy 4 594 000 zł
(opłacony w całości)
1 | Biuro Zarządu
tel. +48 61 87 82 710
e-mail: torpol@torpol.pl
2 | Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. +48 61 87 82 768
e-mail: kadry@torpol.pl
3 | Biuro Relacji Inwestorskich
tel. +48 61 87 82 793
e-mail: ri@torpol.pl
4 | Dział Marketingu i Promocji
tel. +48 61 87 82 765
e-mail: marketing@torpol.pl
5 | Dział Przygotowania Ofert
tel. +48 61 87 82 740
e-mail: torpol@torpol.pl
6 | Dział Przygotowania Produkcji
tel. +48 61 87 82 743
e-mail: torpol@torpol.pl
7 | Baza Sprzętowo-Transportowa
tel. +48 63 21 77 162
e-mail: baza@torpol.pl
8 | TORPOL NORGE AS
tel. (+47) 22 50 32 30
e-mail: kontor@torpol.no