86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Linia kolejowa E 75 Rail Baltica

Zakres zadania zakłada przygotowanie projektu oraz modernizację odcinka linii Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) o długości ponad 66 km. Plan robót o wartości 1 298 759 327,35 PLN (netto) przewiduje wymianę, przebudowę lub budowę wszystkich elementów infrastruktury kolejowej, jak: torów, peronów, mostów wiaduktów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz zabezpieczeń związanych z ochroną środowiska. Wszystkie perony na przystankach i stacjach będą przystosowane do obsługi niepełnosprawnych czy np. pasażerów z cięższym bagażem. W planach jest również budowa skrzyżowań wielopoziomowych oraz likwidacja przejazdów w poziomie szyn. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość do 160km/h.

Na odcinku Zielonka - Wołomin Słoneczna w ramach inwestycji powstanie dodatkowa para torów dla ruchu podmiejskiego. Takie rozwiązanie pozwoli na prowadzenie ruchu pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych po oddzielnych torach – w efekcie umożliwi to na sprawniejsze zarządzanie intensywnym ruchem kolejowym. W ramach ułatwień dla pasażerów przewidziano m.in. :
  • budowę nowego przystanku Mokry Ług,
  • dostosowanie peronów dla osób niepełnosprawnych, podróżnych
  • z cięższym bagażem czy rodziców z dziećmi w wózkach budowę przejść podziemnych
  • montaż megafonów i z oprogramowaniem umożliwiającym automatycznie przekazywanie komunikatów
  • na przystankach Mokry Ług, Zielonka Bankowa, zainstalowane będą megafony, zegary i oznakowanie stałe,
  • na przystankach Kobyłka Osów, Kobyłka, Wołomin Słoneczna oraz na stacjach Zielonka, Wołomin zainstalowane będą wyświetlacze, megafony, zegary i oznakowanie stałe


 

Galeria