86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Linia kolejowa E 59

W ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) nasza Spólka realizuje przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcineku Leszno – Czempiń.

Przedmiotem zadania jest wykonanie kompleksowej modernizacji szlaków i stacji na odcinkach Leszno - Stare Bojanowo (LOT B, odcinek B2)  oraz Stare Bojanowo - Czempiń (LOT B, odcinek B3). Modernizacja infrastruktury polegać będzie m.in. na przebudowie stacji Leszno dla dostosowania układu torów do maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich i towarowych 100 km/h, natomiast na szlakach do prędkości w ruchu pasażerskim 160 km/h oraz towarowym 120 km/h.