86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Linia kolejowa E 20

Linia E20 należy do drugiego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód-Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Polski odcinek tego ciągu komunikacyjnego liczy sobie 700 km i przebiega przez obszary Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia.

Obecnie w ramach modernizacji linii E20 nasza Spółka prowadzi następujące projekty:

 

  • „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz” przewiduje m.in. przebudowę nawierzchni torowej i podtorza, budowę lub przebudowę obiektów inżynieryjnych (65 przepustów, 7 mostów, 7 wiaduktów, 3 przejścia podziemne, ściana oporowa), przebudowę peronów i obiektów kubaturowych – (na stacjach: Koło, Konin, Podstolice) oraz budowę i przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi (331 km sieci trakcyjnej). Projekt prowadzony jest w formule "buduj", a czas jego realizacji został określony na 41 miesięcy od daty rozpoczęcia kontraktu. Całość jest realizowana w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF), a jego wartość wynosi 1.030,4 mln zł brutto.
  • opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.1-18 "Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I".
  • wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych” 

Galeria