86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Linia kolejowa nr 281

Przedmiotem zadania jest modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor nr 1 na odcinku Grabowno Wielkie – granica IZ w ramach zadania pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno".

W zakres modernizacji wchodzi m.in. wymiana nawierzchni torowej wraz ze wzmocnieniem podtorza w torze 1 i 2, przebudowa stacji Bukowice Trzebnickie z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji mijanki oraz dobudowa nowego jednokrawędziowego peron nr 2 w miejscu obecnego peronu wyspowego. Ponadto nastąpi wymiana 18 szt. rozjazdów zwyczajnych oraz jednego skrzyżowania torów, likwidacja 9 szt. rozjazdów zwyczajnych oraz 3 torów stacyjnych na stacji Bukowice Trzebnickie, a także przebudowa istniejących urządzeń odwadniających oraz modernizacja urządzeń srk.

Wartość umowy wynosi 112,8 mln zł netto (138,7 mln zł brutto). Termin realizacji prac budowlanych został określony na 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a okres gwarancji jakości został ustalony na 72 miesiące od dnia odbioru końcowego.

 

Galeria