86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Linia kolejowa nr 133

Zakres prac na linii 133 obejmuje modernizację szlaku oraz 2 stacji kolejowych Trzebinia i Krzeszowice w zakresie układu torowego, sieci trakcyjnej, nawierzchni torowej z poprawą geometrii toru, urządzeń telekomunikacyjnych i urządzeń srk. Łącznie przebudową objęty jest odcinek ok. 17 km dwutorowej linii kolejowej nr 133 na km 29,110 - 46,700.

W ramach inwestycji wykonane zostana następujące prace:

  • modernizacja ok. 60 km toru oraz 108 rozjazdów,
  • przebudowa 10 peronów na 2 stacjach i 2 przystankach odgałęzionych,
  • zabudowanie 59 tys. m2 ekranów akustycznych,
  • budowa/przebudowa łącznie 50 obiektów inżynieryjnych,
  • remont nastawni wykonawczej na stacji Trzebina,
  • budowa nastawni dysponującej na stacjach Trzebina i Krzeszowice.

Prace wykonywane są przez Konsorcium TORPOL S.A. (lider) oraz BUDIMEX S.A. (partner), a projekt realizowanany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Galeria