86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Linia kolejowa nr 219

Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szytno - Ełk realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • modernizację 4 stacji, 14 przystanków osobowych, budowę przystanku osobowego (Pisz Wschód) oraz likwidację przystanku osobowego (Karwica Mazurska);

  • wymianę nawierzchni torowej na odcinku ok. 112 km,

  • zabudowę 24 rozjazdów,

  • remont 101 przejazdów kolejowo- drogowych,

  • remont 186 obiektów inżynieryjnych,

  • zabudowę nowej dwukierunkowej jednoodstępowej elektronicznej blokady liniowej w kierunku stacji Spychowo oraz włączenie do LCS Szczytno posterunków Spychowo, Pisz oraz Drygały,

  • budowa nowej SSP na 12 przejazdach z monitoringiem w LCS Szczytno,

  • zabudowę kabla światłowodowego i protekcyjnego wzdłuż całej linii.

Dzięki prowadzonej modernizacji skróci się czas przejazdu pociągów pasażerskich w relacji Szczytno – Ełk oraz w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk o ok. 80 min. Zwiększona zostanie prędkość pociągów pasażerskich do 120 km/h. a przewozów towarowych do 80 km/h.

 

Galeria