86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Elektrownia Jaworzno III

Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa oraz rozbudowa istniejących szlaków komunikacyjnych tak, by zapewniona została możliwość efektywnej dostawy surowców i materiałów do produkcji oraz wywozu ubocznych produktów spalania transportem kolejowym. W ramach inwestycji łącznie wybudowanych zostanie ponad 15 kmtorów kolejowych, zabudowane zostaną 64 nowe rozjazdy, a rozbiórce ulegnie 20 starych. Powstaną 4 obiekty inżynieryjne, w tym most nad rzeką Wąwolnicą. Oprócz tego projekt przewiduje budowę złożonego i zawierającego specjalne rozwiązania systemu sterowania ruchem kolejowym (SRK), urządzeń zasilania oraz teletechniki i łączności, a także sieci sanitarnych.

Wartość kontraktu wynosi 367 279 815,55 zł netto, a termin zakończenia prac planowany jest na 20.11.2019 r.

Galeria