110 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje zakończone - Linia kolejowa nr 356

„Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód - Gołańcz – Etap I”

Modernizacja objeła wymianę nawierzchni torowej na 50 km, wraz z wymianą 17 rozjazdów na nowe. Zadanie obejmowało przebudowę układów torowych na 5 stacjach : Czerwonak, Bolechowo, Murowana Goślina, Sława Wlkp. i Wągrowiec. Na całości odcinka przewidziano odtworzenie odwodnienia w postaci rowów nieumocnionych na szlakach i drenaży na stacjach. W ramach zadania przewidziano budowę 15 peronów na stacjach i przystankach osobowych, w tym 2 w nowych lokalizacjach: p.o. Czerwonak Osiedle oraz p.o. Zielone Wzgórza. Na wszystkich peronach zostanie uruchomiony automatyczny system informacji dla podróżnych oraz automatyczne oświetlenie. Perony zostaną wyposażone w wiaty przystankowe oraz pochylnie dla niepełnosprawnych.

Z całkowitej liczby 70-ciu skrzyżowań w poziomie szyn w niezmienionej kategorii pozostało 45 przejazdów, zmiana kategorii nastąpiła na 13 przejazdach, a likwidacji uległo 12 przejazdów. Na 19 przejazdach zostały zabudowane nowe urządzenia zwiększające bezpieczeństwo na przejeździe (sygnalizatory, rogatki, oświetlenie przejazdu).

W ramach modernizowanych stacji kolejowych zabudowany został system Lokalnego Centrum Sterowania, zlokalizowany Wągrowcu, pozwalający na kierowanie ruchem pociągów na całej linii Poznań Wsch. – Wągrowiec.

Dokonano naprawy i konserwacji 82 obiektów inżynieryjnych. Likwidacji uległo 8 budynków oraz 4 rampy ładunkowe.

Na całości linii przeprowadzona została estetyzacja polegająca na:
- wycince zakrzewień i drzew,
- oznakowanie przejazdów drogowych,
- uporządkowanie terenów,

Modernizacja linii pozwoliła m.in. na skrócenie czasu przejazdu z 90 min do 55 min, z prędkością maksymalną dla pociągów osobowych 120 km/h.


Galeria