110 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje zakończone - Linia kolejowa nr 131

Wykonanie rewitalizacji toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na szlaku Kłobuck – Miedźno w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Bytom – Zduńska Wola Karsznice” obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, a następnie przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych dotyczących nawierzchni torowej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i obiektów inżynieryjnych.

W ramach rewitalizacji wykonano m.in.:

  • przebudowę nawierzchni kolejowej w torze nr 2 na szlaku Kłobuck – Miedźno,
  • przebudowę nawierzchni na 4 przejazdach,
  • rewitalizację 7 obiektów inżynieryjnych,
  • elektryczną centralizację 9 zwrotnic na stacji Kłobuck oraz 7 na stacji Miedźno,
  • zabudowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów w stacji Miedźno,
  • przebudowę urządzeń srk związana z wymianą nawierzchni,
  • zabudowę blokady z automatycznym posterunkiem blokowym na odcinku Kłobuck – Miedźno