111 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje zakończone - Poznań

Do najważniejszych projektów infrastruktury tramwajowej wykonanych w Poznaniu należą:

  • zaprojektowanie i przebudowa węzła rozjazdowego dla ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego w ramach realizacji inwestycji "Odnowy infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I),
  • kompleksowa przebudowa ul.Winogrady,
  • wybudowanie nowej trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul.Podgórnej (3 etapy),
  • kompleksowa modernizacja ulicy Hetmańskiej, Góreckiej, Sarmackiej, Szydłowskiej,
  • modernizacja torowiska tramwajowego w skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Dolnej Wildy,
  • modernizacja torowisk tramwajowych w ulicach Wielkopolska – Małopolska, Głogowska, Wołyńska,
  • remont torowiska w węźle rozjazdowym ulic Głogowskiej i Hetmańskiej,
  • współudział w budowie linii szybkiego tramwaju PST,
  • budowa trasy Nowe Zawady - I etap budowy obwodnicy Poznania.

Wyżej wymienione prace wykonaliśmy jako lider bądź partner konsorcjum na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg Miejskich, Infrastruktura 2012 sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Galeria