111 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje zakończone - Olsztyn

Na terenie Olsztyna spółka zrealizowała projekt "Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej - w zakresie odcinka "C" obejmującego ul. Żołnierską, ul. Kościuszki, Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Dworcową i ul. Towarową"

Projekt obejmował m.in. budowę torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Żołnierskiej i Kościuszki wraz z siecią trakcyjną oraz toru technicznego od ulicy Dworcowej do zajezdni przy ulicy Towarowej, który poprowadzony zostanie po wydzielonym pasie jezdni. Ponadto na ulicy Kościuszki wykonane zostaną przystanki typu weneckiego z jezdnią wyniesioną do poziomu peronu i oczekiwaniem pasażerów na chodniku poza jezdnią.Galeria