logo-prawe
powrót

Nadzwyczaje Walne Zgromadzenie 09.07.2019

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407013 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 401 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala D, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie.