logo-prawe
powrót

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23.10.2019

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407013 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 października 2019 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA przy ul. Postępu 17B w Warszawie, sala Plaza B, budynek Adgar Plaza B, piętro 2.