logo-prawe
powrót

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11.06.2019

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407013 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala D, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie.